Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

Erasmus +

 

 

Τύπος:  Εξειδικευμένο Σεμινάριο (Training Course)

Πού; Krompachy, Slovakia

Ποιοι; 3 συμμετέχοντες (18+) 

Πότε; 22 - 29 Αυγούστου 2018

 

Τίτλος: “Let's Get Cross!"

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΜΕΣΗ

Περιεχόμενο: Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της εργασίας με τους νέους και της άτυπης εκπαίδευσης μέσω της διατομεακής συνεργασίας. Οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν εμπειρίες και πρακτικές από τους χώρους της εκπαίδευσης και της εργασίας με νέους και θα μελετηθούν οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αγορά εργασίας του 21ου αιώνα.

Όλες οι δραστηριότητες θα γίνουν με μεθόδους της μη τυπικής μάθησης.

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Χώρες: Ελλάδα, Αυστρία, Βουλγαρία, Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο

Καλύπτονται : 100% διαμονή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Σας περιμένουμε!!!!

 

Για αιτήσεις συμμετοχής: ERASMUS+