Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

Pythia Erasmus Days 2020, Kavala Greece

 

#ERASMUSDAYS
#pythiakoinsep
#pythiasce
#pythiaerasmus

Type:  Online Event 

Where; Zoom platform, Μέσω πλατφόρμας ZOOM

When;  15th of October 2020

Duration: 12:00 - 13:00 (Greek Time) or 13:00 CET

 

Title: “Pythia Erasmus Days 2020"

Summary: On October 15th @11:00h CET (12:00 Greek Time), the Pythia Social Cooperative Enterprise (#PYTHIASCE) will organize a Zoom Session within the ERASMUS+ Days 2020 www.erasmusdays.eu. The platform will gather views from students, teachers, and projects promoters from different EU Member States on the topic of how to connect solidarity with the Erasmus+ and Erasmus Sports projects. The goal is to discuss the needs of users in a bottom-up manner.

 

ZOOM ID:  TBA

 

Language:  Αγγλικά (English)

  

 

============================================================