Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

Cyclic Economy Activity – Dog Houses Construction

 

Type:  European Solidarity Volunteer (ESC)

Where; Kavala, GREECE

When; 04 August – 02 September 2021

Duration: 1 month (Short Term)

Summary: The dog houses construction is based on the extended philosoply of Cosmopolis festival on the cyclic economy. Widen the perspectives of the updated festival and in order to have the local society on the board with us, Pythia's volunteers from Greece, France, Italy, Romania and Spain, will construct dog houses and deliver them at the local Municipalities. The dog houses will be fully constructed by recycling materials.

In this way a new philosoply is born at the social economy and all citizens will realize that all materials matter and can be reused. The construction of the dog houses will take part at the down town of our Municipality and all civilian are more than welcome to participate.

 

Free Entrance for all. No participation fee!! 

 

 Tittle: “Volunteering activities in Kavala GREECE"

For Greek Participant apply: HERE

For Foreigner Participant apply: HERE

 

 ===========================================================