Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

Volunteering Activity – Gobi Fish Environmental Activity

 

Type:  European Solidarity Volunteer (ESC)

Where; Kavala, GREECE

When; 9th August – 7th September 2021

Duration: 1 month (Short Term)

Summary: Gobi Fish is part of the environmental activities of Cosmopolis and will be implemented and coordinated in cooperation with Pythia Social Cooperative Enterprise. Plastic pollution has become so severe that hundreds of marine species are facin extinction and the oceand are cluttered with trash. The production and reliance on plastic is mainly to blame for the amount of plastic that ends up in the ocean, but it's alsothe simple fact that people need to stop littering. At the very least, we can avoid throwing trash directly into the ocean by recycling, composting o repurposing.

 Pythia'svolunteers will cooperate together with volunteers from Italy, Romania and Spain in order to deliver to the local society the Gobi Fish. Volunteers will collect plastic from the coast and will participate in the Gobi Fish construction. Gobi Fish (a big fish filled of plastic) will decorate the beaches of Kavala and the deliverable of Gobi Fish will be under a big ceremony where locals are invited to attend.

Free Entrance for all. No participation fee!! 

 

 

 Tittle: “Volunteering activities in Kavala GREECE"

For Greek Participant apply: HERE

For Foreigner Participant apply: HERE

 

 ===========================================================