Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

Dog Houses Volunteers

European Solidarity Corp

 

  

 

Τύπος/Type: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης/ European Solidarity Corp

Πού/Where: Καβάλα, Ελλάδα/ Kavala, Greece

Πότε/When: 5 - 17 Αυγούστου/ 5th - 17th of August

Διάρκεια/Duration: 16 ημέρες / 16 days

 

Τίτλος/Title: “Volunteering Activities in Kavala GREECE"

 

Περιεχόμενο:  Στις 5 Αυγούστου οι εθελοντές για την κατασκευή των σκυλόσπιτων έφτασαν στην Καβάλα από διάφορα μέρη του κόσμου. Οι Έλληνες εθελοντές μας τους καλωσόρισαν και έπειτα πήραν μέρος σε κάποιες δραστηριότητες με σκοπό να γνωριστούν μεταξύ τους. Όσων αφορά τα σκυλόσπιτα, η κατασκευή τους θα ξεκινήσει σύντομα...

Summary: On August 5th our Dog Houses Volunteers from all around the world arrived in Kavala, as planned. They were welcomed accordingly by our Greek Volunteers and participated in energizer activities in order to get to know each other. The activities regarding the Dog Houses will be established very soon...

 

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Language: English

 

Χώρες: Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία

Countries: Spain, Italy, Roumania

 

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

At the end of the program, the Youthpass certificate which is identified by the E.E. will be given to all the participants

 

Σας περιμένουμε!!!!

We are waiting for you!!!

 

Για αιτήσεις συμμετοχής: ERASMUS+

Apply: ERASMUS+