Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

Gobi Fish Activities

European Solidarity Corp

 

 Τύπος/Type: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης/ European Solidarity Corp

Πού/Where: Καβάλα, Ελλάδα/ Kavala, Greece

Διάρκεια/Duration: Ένας μήνας/ One month

 

Τίτλος/Title: “Volunteering Activities in Kavala GREECE"

 

Περιεχόμενο:  Στις 10 Αυγούστου υποδεχτήκαμε, όπως είχε προγραμματιστεί, τους εθελοντές του ψαριού Gobi. Ύστερα από μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με τις δραστηριότητες, οι εθελοντές πήραν μέρος σε κάποια παιχνίδια για να "σπάσουν τον πάγο" και να γνωριστούν μεταξύ τους. Ο καθαρισμός των ακτών θα ξεκινήσει σύντομα... 

Summary: On the 10th of August we welcomed our Gobi Fish Volunteers as planned. After a small presentetion about the programm and the activities, the volunteers participated in some "ice breaking" games in order to get to know each other. The cleaning of the beaches will take place soon... 

 

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Language: English

 

Χώρες: Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία

Countries: Spain, Italy, Roumania

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

At end of the program, the Youthpass certificate which is identified by the E.E., will be given to all the participants.

 

Σας περιμένουμε!!!!

We are waiting for you!!!

 

Για αιτήσεις συμμετοχής: ERASMUS+

Apply: ERASMUS+