Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

 

 WOW FESTIVAL ROMA 2021

 

Περιεχόμενο: Στις 24 με 26 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στην Ρώμη το WOW Festival. Συμμετέχοντες από Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία, Μάλτα, Ισπανία, Πολωνία, Τουρκία, Σλοβενία, Πορτογαλία αλλά και από την Ελλάδα, θα παρευρεθούν στο Αθλητικό Κέντρο Forum. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από την ΠΥθΙΑ Κοιν.Σ.Επ. Οι εθελοντές μας θα πάρουν μέρος σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, όπως dodgeball, taichi, quidditch και πολλά άλλα.

Summary: On 24th-26th of September, WOW-Festival will be implemended in Rome. Participants from Italy, Bulgaria,  Croatia,  Malta,  Spain,  Poland,  Turkey,  Slovenia, Portugal and Greece will be in Rome's Forum Sports Center. Greece will be represented from PYTHIA SCE. Our volunteers will participate in Sport Activities like dodgeball,  taichi,  quidditch  and many more!!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του WOW Festival: ΕΔΩ

For more informations you can visit WOW Festival's website: HERE