Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

 

Σχολικός Διαγωνισμός Gobi Fish (ψαράκι ανακύκλωσης) 

*english text follows

 

  

 

 

Τίτλος/Title: “Σχολικός Περιβαλλοντικός Διαγωνισμός Gobi-Fish"

 

Περιεχόμενο: Τον Αύγουστο του 2021, η “ΠΥΘΙΑ” Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ), υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία το εθελοντικό της πρόγραμμα. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, υλοποίησε μια σειρά εθελοντικών δραστηριοτήτων, τις οποίες παρουσίασε στην κεντρική πλατεία της πόλης της Καβάλας. 

Ταυτόχρονα υλοποίησε και την περιβαλλοντική δράση του Gobi Fish (ψάρι ανακύκλωσης), με σκοπό την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στην ιδέα της ανακύκλωσης. Στον απόηχο της δράσης αυτής, προωθούμε την ιδέα της ανακύκλωσης στα παιδιά, μέσω του Gobi Fish.

Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικός διαγωνισμός ανάμεσα στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγγαίου. Όπως κάθε διαγωνισμός έτσι και αυτός έχει το δικό του έπαθλο. Το πρώτο νικητήριο σχολείο θα πάρει το συμβολικό ποσό των 300€, το δεύτερο το συμβολικό ποσό των 200€ και το τρίτο το συμβολικό ποσό των 100€.

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε μπορείτε να μας ρωτήσετε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο: koinsep@pythia.edu.gr ή στο τηλέφωνο 6989951924 ( Θεοφυλακτίδης Ιωάννης).

 

Summary: On August of 2021, Pythia implemented her volunteering activities. Among her activities was the "Gobi Fish". Gobi Fish is a recycle bin, that collects the plastic throw its mouth. After the success of this activity in the Cosmopolis Festival, Pythia youth team decide to continue the collection of plastic, through a school environmental competition. 

This competition will take place among the elementary schools of Municipality of Pangaio. All elementary schools will participate. The competition starts on October, the 4rth and ecery school will keep the Gobi for two weeks. The goal is to collect as much plastic as they can in order to win. First price 300€, second price 200€ and the third price is 100€.

 

Ας αρχίσει η δράση!!!!

Let's start the action!!!