Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

Athletic Activity

European Solidarity Corp

 

 

 

 

 Τύπος/Type: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης/ European Solidarity Corp

Πού/Where: Καβάλα, Ελλάδα/ Kavala, Greece

Διάρκεια/Duration: 16 ημέρες / 16 Days

 

Τίτλος/Title: “Volunteering Activities in Kavala GREECE"

 

Περιεχόμενο:  Στις 18 Αυγούστου υποδεχτήκαμε, όπως είχε προγραμματιστεί, τους εθελοντές της αθλητικής δραστηριότητας. Ύστερα από μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με τις δραστηριότητες, οι εθελοντές πήραν μέρος σε κάποια παιχνίδια για να "σπάσουν τον πάγο" και να γνωριστούν μεταξύ τους. Οι εθελοντές ξεκίνησαν την προώθηση του φεστιβάλ με τη συνεργασία των προσφύγων από το camp της Καβάλας. Η προσπάθεια εστιάστηκε στην προώθηση του ρεκόρ Guinness για τη δραστηριότητα με τα "κουβαδάκια" για τα μικρά παιδιά.

Summary: On the 18th of August we welcomed the Volunteers for the Athletic activity as planned. After a small presentetion about the programm and the activities, the volunteers participated in some "ice breaking" games in order to get to know each other. They start planning the Guinness record activity called "Water Relay" for the kids aged under 12. Due to COVID-19 the participation was not the expected one but we will continue our try!!

 

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Language: English

 

Χώρες: Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία

Countries: Spain, Italy, Roumania

 

 ================================================