Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

Culture Activity

European Solidarity Corp

 

 

 

 

 Τύπος/Type: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης/ European Solidarity Corp

Πού/Where: Καβάλα, Ελλάδα/ Kavala, Greece

Διάρκεια/Duration: 16 ημέρες / 16 Days

 

Τίτλος/Title: “Volunteering Activities in Kavala GREECE"

 

Περιεχόμενο:  Στις 21 Νοεμβρίου υποδεχτήκαμε, όπως είχε προγραμματιστεί, τους εθελοντές της πολιτιστικής δραστηριότητας. Οι εθελοντές αυτοί δημιούργησαν έναν τουριστικό οδηγό με προορισμούς του Νομού Καβάλας, που θα έπρεπε να δει κάθε επισκέπτης. Οι προορισμοί αυτοί δεν είναι όλοι γνωστοί αλλά αναδεικνύουν ομορφιές που θα έπρεπε ένας τουρίστας να δει.

Summary: On the 21th of November we welcomed the Volunteers for the Culture activity. A demanded activity that normaly should take place on Summer. Nevertheless, our volunteers created a touristic guide with places not so famous of the Prefecture of Kavala. They went also outside of the city and discover places that a tourist is worth to see!!

 

 

 

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Language: English

 

Χώρες: Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία

Countries: Spain, Italy, Roumania

 

 ================================================