Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

 

 

     ORGANIZERS                     

 

 

TYPE: 2nd European Catchball Cup

WHERE; Sport Centers of Potamoudia and Training Centers of 6o GEL and 4o EPAL, Kavala GREECE

WHO; Women 18+

WHEN; 9 & 10 September 2023

COUNTRIES: GREECE,ROMANIA, BULGARIA

HONNORED COUNTRIES: ISRAEL, UGANDA & KENYA

 

 

 

REGISTRATION: CATCHBALL

Games:

Saturday, 09:00 - 15:00 & Sunday, 10:00 - 14:00

 

 

 

Co-Organizers: ICF, Municipal of Paggaio & Municipal of Kavala

                                  

 

 

 

====================================