Πυθία| Σεμινάρια Ιστοσελίδων - Λογιστών - Security - Γραμματέων - Πληροφορικής

Κοκκινόχωμα Καβάλας

Erasmus +

 

  


Τύπος: Ανταλλαγή νέων (Youth exchange)
Πού; Çanakkale, Τουρκία
Ποιοι; 9 συμμετέχοντες ηλικίας 18-26 & 1 αρχηγός ομάδας χωρίς όριο ηλικίας (5 γυναίκες, 5 άντρες)
Πότε; 20/6-28/6/2016
Τίτλος: “The Lifelong Gift”
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΜΕΣΗ
Περιεχόμενο: σκοπός του προγράμματος είναι να ανταλλάξουν οι νέοι τις απόψεις τους σχετικά με την δωρεά οργάνων, να παρουσιάσουν την κατάσταση και τις απόψεις που επικρατούν στην χώρα τους και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που προάγουν την δωρεά οργάνων.
Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
Καλύπτονται : 100% διαμονή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 80 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

Σας περιμένουμε!!!!

 Δηλώσεις συμμετοχής : ERASMUS+