ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

         

 Erasmus +

Τύπος: Ανταλλαγή νέων (Youth exchange)

Πού; Viljandi, Εσθονία (τόπος διαμονής: Venevere Recreation Centre)

Ποιοί; 9 συμμετέχοντες ηλικίας 13-18 & 1 αρχηγός ομάδας

Πότε; 21/8-27/8/2016

Τίτλος: “CREATIVE ME”

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Μαΐου (12:00 το μεσημέρι)

Περιεχόμενο: Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν
καλύτερα τον εαυτό τους, να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και την αυτοεκτίμηση
τους καθώς και να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις πολιτιστικές διαφορές ανθρώπων από
διαφορετικές χώρες, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες με διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό
χαρακτήρα.

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Καλύπτονται : 100% διαμονή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 270 ευρώ, στα
πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Δηλώσεις συμμετοχής: Erasmus+