Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

Volunteering Activities in Kavala Greece/ Culture

Culture Activity

European Solidarity Corp

 

 

 

 

 Τύπος/Type: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης/ European Solidarity Corp

Πού/Where: Καβάλα, Ελλάδα/ Kavala, Greece

Διάρκεια/Duration: 16 ημέρες / 16 Days

 

Τίτλος/Title: “Volunteering Activities in Kavala GREECE"

 

Περιεχόμενο:  Στις 21 Νοεμβρίου υποδεχτήκαμε, όπως είχε προγραμματιστεί, τους εθελοντές της πολιτιστικής δραστηριότητας. Οι εθελοντές αυτοί δημιούργησαν έναν τουριστικό οδηγό με προορισμούς του Νομού Καβάλας, που θα έπρεπε να δει κάθε επισκέπτης. Οι προορισμοί αυτοί δεν είναι όλοι γνωστοί αλλά αναδεικνύουν ομορφιές που θα έπρεπε ένας τουρίστας να δει.

Summary: On the 21th of November we welcomed the Volunteers for the Culture activity. A demanded activity that normaly should take place on Summer. Nevertheless, our volunteers created a touristic guide with places not so famous of the Prefecture of Kavala. They went also outside of the city and discover places that a tourist is worth to see!!

 

 

 

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Language: English

 

Χώρες: Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία

Countries: Spain, Italy, Roumania

 

 ================================================

 

Σχολικός Διαγωνισμός Gobi Fish (ψαράκι ανακύκλωσης)

 

Σχολικός Διαγωνισμός Gobi Fish (ψαράκι ανακύκλωσης) 

*english text follows

 

  

 

 

Τίτλος/Title: “Σχολικός Περιβαλλοντικός Διαγωνισμός Gobi-Fish"

 

Περιεχόμενο: Τον Αύγουστο του 2021, η “ΠΥΘΙΑ” Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ), υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία το εθελοντικό της πρόγραμμα. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, υλοποίησε μια σειρά εθελοντικών δραστηριοτήτων, τις οποίες παρουσίασε στην κεντρική πλατεία της πόλης της Καβάλας. 

Ταυτόχρονα υλοποίησε και την περιβαλλοντική δράση του Gobi Fish (ψάρι ανακύκλωσης), με σκοπό την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στην ιδέα της ανακύκλωσης. Στον απόηχο της δράσης αυτής, προωθούμε την ιδέα της ανακύκλωσης στα παιδιά, μέσω του Gobi Fish.

Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικός διαγωνισμός ανάμεσα στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγγαίου. Όπως κάθε διαγωνισμός έτσι και αυτός έχει το δικό του έπαθλο. Το πρώτο νικητήριο σχολείο θα πάρει το συμβολικό ποσό των 300€, το δεύτερο το συμβολικό ποσό των 200€ και το τρίτο το συμβολικό ποσό των 100€.

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε μπορείτε να μας ρωτήσετε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο: koinsep@pythia.edu.gr ή στο τηλέφωνο 6989951924 ( Θεοφυλακτίδης Ιωάννης).

 

Summary: On August of 2021, Pythia implemented her volunteering activities. Among her activities was the "Gobi Fish". Gobi Fish is a recycle bin, that collects the plastic throw its mouth. After the success of this activity in the Cosmopolis Festival, Pythia youth team decide to continue the collection of plastic, through a school environmental competition. 

This competition will take place among the elementary schools of Municipality of Pangaio. All elementary schools will participate. The competition starts on October, the 4rth and ecery school will keep the Gobi for two weeks. The goal is to collect as much plastic as they can in order to win. First price 300€, second price 200€ and the third price is 100€.

 

Ας αρχίσει η δράση!!!!

Let's start the action!!!

 

 

WOW FESTIVAL 24-26 of September 2021

 

 WOW FESTIVAL ROMA 2021

 

Περιεχόμενο: Στις 24 με 26 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στην Ρώμη το WOW Festival. Συμμετέχοντες από Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία, Μάλτα, Ισπανία, Πολωνία, Τουρκία, Σλοβενία, Πορτογαλία αλλά και από την Ελλάδα, θα παρευρεθούν στο Αθλητικό Κέντρο Forum. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από την ΠΥθΙΑ Κοιν.Σ.Επ. Οι εθελοντές μας θα πάρουν μέρος σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, όπως dodgeball, taichi, quidditch και πολλά άλλα.

Summary: On 24th-26th of September, WOW-Festival will be implemended in Rome. Participants from Italy, Bulgaria,  Croatia,  Malta,  Spain,  Poland,  Turkey,  Slovenia, Portugal and Greece will be in Rome's Forum Sports Center. Greece will be represented from PYTHIA SCE. Our volunteers will participate in Sport Activities like dodgeball,  taichi,  quidditch  and many more!!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του WOW Festival: ΕΔΩ

For more informations you can visit WOW Festival's website: HERE

 

Volunteering Activities in Kavala Greece/ Athletic

Athletic Activity

European Solidarity Corp

 

 

 

 

 Τύπος/Type: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης/ European Solidarity Corp

Πού/Where: Καβάλα, Ελλάδα/ Kavala, Greece

Διάρκεια/Duration: 16 ημέρες / 16 Days

 

Τίτλος/Title: “Volunteering Activities in Kavala GREECE"

 

Περιεχόμενο:  Στις 18 Αυγούστου υποδεχτήκαμε, όπως είχε προγραμματιστεί, τους εθελοντές της αθλητικής δραστηριότητας. Ύστερα από μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με τις δραστηριότητες, οι εθελοντές πήραν μέρος σε κάποια παιχνίδια για να "σπάσουν τον πάγο" και να γνωριστούν μεταξύ τους. Οι εθελοντές ξεκίνησαν την προώθηση του φεστιβάλ με τη συνεργασία των προσφύγων από το camp της Καβάλας. Η προσπάθεια εστιάστηκε στην προώθηση του ρεκόρ Guinness για τη δραστηριότητα με τα "κουβαδάκια" για τα μικρά παιδιά.

Summary: On the 18th of August we welcomed the Volunteers for the Athletic activity as planned. After a small presentetion about the programm and the activities, the volunteers participated in some "ice breaking" games in order to get to know each other. They start planning the Guinness record activity called "Water Relay" for the kids aged under 12. Due to COVID-19 the participation was not the expected one but we will continue our try!!

 

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Language: English

 

Χώρες: Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία

Countries: Spain, Italy, Roumania

 

 ================================================