Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

Manisa, TURKEY / 22 - 29 Νοεμβρίου 2016

Erasmus +

 

  

 

Τύπος: Ανταλλαγή νέων (Youth exchange)
Πού; Manisa, Τουρκία
Ποιοι; 4 συμμετέχοντες (18 - 30) - 1 αρχηγός ομάδας & 3 μέλη 
Πότε; 22 - 29 Νοεμβρίου 2016

Τίτλος: ’People follow you’
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΜΕΣΗ
Περιεχόμενο:

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει παλιούς και νέους youth workers να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ικανότητες τους σε θέματα όπως:

  • την εμψύχωση και την ενδυνάμωση της ομάδας,
  • την διαπολιτισμική επικοινωνία (intercultural communication),
  • την δυναμική και την ψυχολογία της ομάδας και πως θα καταφέρετε να γίνεται ένας σωστός ηγέτης
  • τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσουν δουλεύοντας με διαπολιτισμικές ομάδες και πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν
  • το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επικοινωνία μεταξύ λαών από διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς .


Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
Καλύπτονται : 100% διαμονή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 80 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Σας περιμένουμε!!!!

Για αιτήσεις συμμετοχής: ERASMUS+

Akçakoca / Düzce / TURKEY - 26/8 - 03/09/2016

Erasmus +

 


Τύπος: Ανταλλαγή νέων (Youth exchange)
Πού; Akçakoca / Düzce / , Τουρκία
Ποιοι; 4 συμμετέχοντες (χωρίς όριο ηλικίας) - 1 αρχηγός ομάδας χωρίς όριο ηλικίας & 3 μέλη 
Πότε; 26/8 - 03/9/2016
Τίτλος: ’Effective multicultural team’
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΜΕΣΗ
Περιεχόμενο:

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει παλιούς και νέους youth workers να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ικανότητες τους σε θέματα όπως:

  • την εμψύχωση και την ενδυνάμωση της ομάδας,
  • την διαπολιτισμική επικοινωνία (intercultural communication),
  • την δυναμική και την ψυχολογία της ομάδας
  • τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσουν δουλεύοντας με διαπολιτισμικές ομάδες και πώς να τα ξεπεράσουν,
  • τις δεξιότητες να κάνουν το κάθε μέλος να νιώθει σημαντικό μέσα στην ομάδα.

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν ανήκουν στην κατηγορία της μη τυπικής μάθησης όπως είναι η βιωματική μέθοδος «learning by doing».


Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
Καλύπτονται : 100% διαμονή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Σας περιμένουμε!!!!

Για αιτήσεις συμμετοχής: ERASMUS+

Yalova - Turkey 15/4-21/4/2016

ΕΠΕΙΓΟΝ!!!

Erasmus +


Τύπος: Ανταλλαγή νέων (Youth exchange)
Πού; Yalova, Τουρκία
Ποιοi; 4 συμμετέχοντες ηλικίας 18-29
Πότε; 15/4-21/4/2016
Τίτλος: “Think big”
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΜΕΣΗ!!
Περιεχόμενο: Κύριο θέμα αυτού του προγράμματος θα είναι οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και η ανεργία. Μέσα από τις δραστηριότητες, στόχος θα είναι να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν νέες προτάσεις για δημιουργία επιχειρήσεων δια μέσου της παρουσίασης των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων στην περιοχή πραγματοποίησης του προγράμματος με σκοπό να καλλιεργήσει νέες επιχειρηματικές ιδέες μέσα από το πνεύμα της δημιουργικότητας.
Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
Καλύπτονται : 100% διαμονή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 80 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.


Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.
Σας περιμένουμε!!!!

Δηλώσεις συμμετοχής: ERASMUS+

Erasmus - Viljandi, Εσθονία - 21/8-27/8/2016

         

 Erasmus +

Τύπος: Ανταλλαγή νέων (Youth exchange)

Πού; Viljandi, Εσθονία (τόπος διαμονής: Venevere Recreation Centre)

Ποιοί; 9 συμμετέχοντες ηλικίας 13-18 & 1 αρχηγός ομάδας

Πότε; 21/8-27/8/2016

Τίτλος: “CREATIVE ME”

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Μαΐου (12:00 το μεσημέρι)

Περιεχόμενο: Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν
καλύτερα τον εαυτό τους, να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και την αυτοεκτίμηση
τους καθώς και να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις πολιτιστικές διαφορές ανθρώπων από
διαφορετικές χώρες, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες με διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό
χαρακτήρα.

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Καλύπτονται : 100% διαμονή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 270 ευρώ, στα
πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Δηλώσεις συμμετοχής: Erasmus+