Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

Pirovac, CROATIA / 7 Ιουνίου- 13 Ιουνίου 2021

Erasmus +

 

 

 

Τύπος: Ανταλλαγή νέων (Contact Making Seminar)

Πού; Pirovac, Croatia

Ποιοι; 2 συμμετέχοντες 

Πότε; 7 Ιουνίου - 13 Ιουνίου 2021

 

Τίτλος: “New Opportunities”

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έκλεισε

Περιεχόμενο: Σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις ευκαιρίες που τους δίνονται από τα προγράμματα αυτά. Να δικτυωθούν με άλλους οργανισμούς, να γνωρίσουν τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι δραστηριότητες θα γίνουν με την μέθοδο της μη τυπικής μάθησης και το βασικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η παρουσίαση  ψηφιακών εργαλείων.

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Χώρες: Κροατία, Ισπανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία, Λιθουανία

Καλύπτονται : 100% διαμονή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 230 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Σας περιμένουμε!!!!

 

Για αιτήσεις συμμετοχής: ERASMUS+

Volunteering activities in Kavala Greece - Dog Houses (A4)

Cyclic Economy Activity – Dog Houses Construction

 

Type:  European Solidarity Volunteer (ESC)

Where; Kavala, GREECE

When; 04 August – 02 September 2021

Duration: 1 month (Short Term)

Summary: The dog houses construction is based on the extended philosoply of Cosmopolis festival on the cyclic economy. Widen the perspectives of the updated festival and in order to have the local society on the board with us, Pythia's volunteers from Greece, France, Italy, Romania and Spain, will construct dog houses and deliver them at the local Municipalities. The dog houses will be fully constructed by recycling materials.

In this way a new philosoply is born at the social economy and all citizens will realize that all materials matter and can be reused. The construction of the dog houses will take part at the down town of our Municipality and all civilian are more than welcome to participate.

 

Free Entrance for all. No participation fee!! 

 

 Tittle: “Volunteering activities in Kavala GREECE"

For Greek Participant apply: HERE

For Foreigner Participant apply: HERE

 

 ===========================================================

Volunteering activities in Kavala Greece - Gobi Fish (A5)

Volunteering Activity – Gobi Fish Environmental Activity

 

Type:  European Solidarity Volunteer (ESC)

Where; Kavala, GREECE

When; 9th August – 7th September 2021

Duration: 1 month (Short Term)

Summary: Gobi Fish is part of the environmental activities of Cosmopolis and will be implemented and coordinated in cooperation with Pythia Social Cooperative Enterprise. Plastic pollution has become so severe that hundreds of marine species are facin extinction and the oceand are cluttered with trash. The production and reliance on plastic is mainly to blame for the amount of plastic that ends up in the ocean, but it's alsothe simple fact that people need to stop littering. At the very least, we can avoid throwing trash directly into the ocean by recycling, composting o repurposing.

 Pythia'svolunteers will cooperate together with volunteers from France, Italy, Romania and Spain in order to deliver to the local society the Gobi Fish. Volunteers will collect plastic from the coast and will participate in the Gobi Fish construction. Gobi Fish (a big fish filled of plastic) will decorate the beaches of Kavala and the deliverable of Gobi Fish will be under a big ceremony where locals are invited to attend.

Free Entrance for all. No participation fee!! 

 

 

 Tittle: “Volunteering activities in Kavala GREECE"

For Greek Participant apply: HERE

For Foreigner Participant apply: HERE

 

 ===========================================================

Volunteering activities in Kavala Greece - Athletic Festival (A3)

Social Inclusion Activity – Athletic Festival

 

  

Type:  European Solidarity Volunteer (ESC)

Where; Kavala, GREECE

When; 20 September – 19 October 2021

Duration: 1 month (Short Term)

Summary: Athletic Festival as an activity is part of the Social Inclusion activities of Pythia Social Cooperative Enterprise. The aim of this activity is to use sports as an inclusion toll to increase the engagement of people with economic, social, culture and geographic obstacles.

Pythia's volunteers will cooperate with volunteers from France, Italy, Romania and Spain, in order to learn how to organize and implement sport games on the beach. We use this athletic festival to improve the profile of our youths, increase their job skills and empower the value for the volunteering action. 


 
Free Entrance for all with many surprises. No participation fee!! 

 

 

 Tittle: “Volunteering activities in Kavala GREECE"

For Greek Participant apply: HERE

For Foreigner Participant apply: HERE

 

 ===========================================================