Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

Εκπαίδευση

Security - Λογιστική - Γραφιστική - Ιστοσελίδες - Marketing - Γραμματέων - Τουρισμού

Ολιγομελή Τμήματα - Στήριξη Σπουδαστών - Ειδικές Τιμές

Τα σεμινάρια Security - Λογιστών - Γραφιστικής - Ιστοσελίδων - Marketing - Γραμματέων - Τουρισμού απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον χώρο. Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

 

Σεμινάρια

Σεμινάρια Web Development

Τα Σεμινάρια Σχεδιασμού - Κατασκευής - Προώθησης Ιστοσελίδων  με Photoshop HTML5, CSS3, SEO απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαφήμιση ιστοσελίδων. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων γίνεται με τη χρήση του Adobe Photoshop, η κατασκευή ιστοσελίδων γίνεται με τις γλώσσες προγραμματισμού HTML5 – CSS3 και για την προώθηση των ιστοσελίδων χρησιμοποιούνται τεχνικές SEO (Search Engine Optimization).

Σεμινάρια Marketing

Τα Μαθήματα Προώθησης Ιστοσελίδων (Internet Marketing) στοχεύουν στην εξοικείωση των σπουδαστών με τεχνικές διαφήμισης ιστοσελίδων SEO (Search Engine Optimization), προκειμένου η ιστοσελίδα να είναι “φιλική” προς τις μηχανές αναζήτησης. Τελικός στόχος του σεμιναρίου είναι να διδαχθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η εμφάνιση των περιεχομένων μιας ιστοσελίδας (της δικής σας ή/και οποιασδήποτε καλείσθε να προωθήσετε) όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων αναζητήσεων χρηστών.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων οι σπουδαστές διδάσκονται τεχνικές Social Media Marketing χρησιμοποιώντας τη δύναμη των Social Networks προς όφελος της διαφήμισης των ιστοσελίδων τους.

Επίσης, διδάσκονται τεχνικές διαφήμισης ιστοσελίδων με πληρωμή, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Google AdWords και το Facebook.

 

Σεμινάρια Γραφιστικής

Τα Σεμινάρια Γραφιστικής απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την επεξεργασία εικόνας, την παραγωγή εντύπων, διαφημιστικών φυλλαδίων-flyers, το φωτομοντάζ, το ρετουσάρισμα, τη δημιουργία αφισών, επαγγελματικών καρτών, σημάτων, λογοτύπων καθώς και την επεξεργασία υλικών που προορίζονται για μπροσούρες, περιοδικά, εφημερίδες και βιβλία

Σεμινάρια Γραμματέων

Τα Σεμινάρια Γραμματέων απευθύνονται σε όσους θέλουν να εργαστούν ως υπάλληλοι γραφείου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, να εργαστούν ως υπάλληλοι λογιστηρίων εκτελώντας συναφείς εργασίες πχ τιμολογήσεις, να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα στην διαχείριση e-shop.

Σεμινάρια Security

Το σεμινάριο Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας και συγκεκριμένα με τη φύλαξη προσώπων, εγκαταστάσεων ή κτιρίων, την μεταφορά χρηματαποστολών, την φύλαξη πλοίων κ.α. Μετά το πέρας του σεμιναρίου δίδεται αποδεικτικό παρακολούθησης όπου οι ενδιαφερόμενοι το χρησιμοποιούν για την Έκδοση Άδειας Εργασίας επιπέδου 1.

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:


α) Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
β) Σε Στελέχη της Διοίκησης
γ)Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και
Δ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει, επίσης, ειδικό εργαστήριο αυτοβελτίωσης των υποψηφίων μέσα από την υποχρεωτική εκτέλεση εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας και τη συμμετοχή κάθε εκπαιδευομένου σε συνέντευξη σύμφωνα με τα πρότυπα εξέτασης του ΕΟΠΠΕΠ.

Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Διάρκεια: Διάρκεια 100 ώρες, από τις οποίες 40 ώρες διά ζώσης διδασκαλία - 60 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ

Στατιστικά

Σύνολο Διδακτέας Ύλης/Σεμινάριο
π.χ.: Ιστοσελίδες: HTML5, CSS3, Joomla, eShop κ.τ.λ....

Λογιστικά Ιστοσελίδες Γραφιστική Γραμματέων Security

Η ομάδα μας