Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

Εκπαίδευση

Security - Λογιστική - Γραφιστική - Ιστοσελίδες - Marketing - Γραμματέων - Τουρισμού

Ολιγομελή Τμήματα - Στήριξη Σπουδαστών - Ειδικές Τιμές

Τα σεμινάρια Security - Λογιστών - Γραφιστικής - Ιστοσελίδων - Marketing - Γραμματέων - Τουρισμού απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον χώρο. Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

 

Σεμινάρια Web Development

Τα Σεμινάρια Σχεδιασμού - Κατασκευής - Προώθησης Ιστοσελίδων  με Photoshop HTML5, CSS3, SEO απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαφήμιση ιστοσελίδων. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων γίνεται με τη χρήση του Adobe Photoshop, η κατασκευή ιστοσελίδων γίνεται με τις γλώσσες προγραμματισμού HTML5 – CSS3 και για την προώθηση των ιστοσελίδων χρησιμοποιούνται τεχνικές SEO (Search Engine Optimization).

Web Development μέσω PHP – MySQL Database| Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας

Τα Σεμινάρια Web Development μέσω PHP – MySQL Databaseαπευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το σχεδιασμό και τη δημιουργία ολοκληρωμένων Δυναμικών Ιστοσελίδων.

Δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας Web Developer, αλλά η παρακολούθηση του συγκεκριμένου τμήματος προϋποθέτει γνώσεις σε HTML και CSS (κατάλληλο σεμινάριο: Σεμινάριο Κατασκευής & Προώθησης Ιστοσελίδων.

Στο μάθημα πραγματοποιείται βήμα – βήμα η διδασκαλία των PHP – MySQL Database, που απαιτούνται για την κατασκευή ιστοσελίδων. Οι γνώσεις που αποκτούν οι σπουδαστές εφαρμόζονται στην πράξη, μέσω της κατασκευής ενός ολοκληρωμένου Website, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή, το οποίο οι σπουδαστές «ανεβάζουν» σε PHP OnLine Server στο Διαδίκτυο.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Α. Να κατασκευάσουν ολοκληρωμένα Δυναμικά Website για την προβολή προϊόντων, υπηρεσιών, επιχειρήσεων, οργανισμών, συλλόγων κλπ. Β. Να κατασκευάσουν προσωπικά Website.

Σεμινάρια Κατασκευής e-Shop WordPress | WooCommerce

Τα Μαθήματα Κατασκευής Ιστοσελίδων WordPress απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται με στόχο την κατασκευή δυναμικών Ιστοσελίδων, μέσω του WordPress. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι σπουδαστές ασχολούνται με την κατασκευή ιστοσελίδων, μαθαίνοντας αρχικά, να εγκαθιστούν τοπικά στον υπολογιστή (localhost/WordPress/) και να χρησιμοποιούν free WordPressthemes προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ελκυστικό website. Επιπλέον διδάσκονται τη λειτουργία του Adminarea μέσω , plugins, themesκ.α.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι σπουδαστές κατασκευάζουν μία δυναμική ιστοσελίδα βήμα προς βήμα, δημιουργούν μενού, διαχειρίζονται άρθρα και χρήστες και διδάσκονται τη διαδικασία που απαιτείται για να «ανέβει» το WordPress site σε ένα Free Web Hosting Server.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Α. Να κατασκευάσουν & να διαχειρίζονται μια ολοκληρωμένη δυναμική Ιστοσελίδα μέσω του CMS WordPress. Β. Να εργαστούν ως υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στον τομέα της Κατασκευής Ιστοσελίδων, αξιοποιώντας τις δεξιότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Σεμινάρια Κατασκευής e-Shop Joomla | VirtueMart

Τα Σεμινάρια Κατασκευής eShop Joomla – VirtueMart απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με την κατασκευή e-Shop μέσω του CMS Joomla και του πρόσθετου VirtueMart που το συνοδεύει.

Τα μαθήματα Joomla – VirtueMart έχουν ως στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή κατασκευή & διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-Shop), μέσω του CMS Joomla.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι σπουδαστές ασχολούνται με την κατασκευή του δικού τους e-Shop μαθαίνοντας να εγκαθιστούν τοπικά στον υπολογιστή (localhost/joomla/administrator) το site τους και στην συνέχεια, μέσω των free joomla templates παραμετροποιούν εικαστικά και λειτουργικά το site.

Κατά την κατασκευή του e-Shop διδάσκεται βήμα προς βήμα ό,τι έχει σχέση με τη δημιουργία προϊόντων και των κατηγοριών τους, τη λειτουργία των παραγγελιών, την δημιουργία τρόπων πληρωμής και αποστολής των προϊόντων και γενικότερα όλες οι γνώσεις που απαιτούνται για την κατασκευή και διαχείριση ενός ολοκληρωμένου e-Shop.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων Joomla – VirtueMart, οι σπουδαστές εργάζονται σε συγκεκριμένο project με στόχο την εκμάθηση της διαδικασίας που απαιτείται για να ανέβει το eshop σε ένα Free Web Hosting Server.

Σεμινάρια Κατασκευής Ιστοσελίδων WordPress

Τα Μαθήματα Κατασκευής Ιστοσελίδων WordPress απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται με στόχο την κατασκευή δυναμικών Ιστοσελίδων, μέσω του WordPress. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι σπουδαστές ασχολούνται με την κατασκευή ιστοσελίδων, μαθαίνοντας αρχικά, να εγκαθιστούν τοπικά στον υπολογιστή (localhost/WordPress/) και να χρησιμοποιούν free WordPressthemes προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ελκυστικό website. Επιπλέον διδάσκονται τη λειτουργία του Adminarea μέσω , plugins, themesκ.α.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι σπουδαστές κατασκευάζουν μία δυναμική ιστοσελίδα βήμα προς βήμα, δημιουργούν μενού, διαχειρίζονται άρθρα και χρήστες και διδάσκονται τη διαδικασία που απαιτείται για να «ανέβει» το WordPress site σε ένα Free Web Hosting Server.
Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Α. Να κατασκευάσουν & να διαχειρίζονται μια ολοκληρωμένη δυναμική Ιστοσελίδα μέσω του CMS WordPress. Β. Να εργαστούν ως υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στον τομέα της Κατασκευής Ιστοσελίδων, αξιοποιώντας τις δεξιότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Στατιστικά

Σύνολο Διδακτέας Ύλης/Σεμινάριο
π.χ.: Ιστοσελίδες: HTML5, CSS3, Joomla, eShop κ.τ.λ....

Λογιστικά Ιστοσελίδες Γραφιστική Γραμματέων Security

Η ομάδα μας