Το CCU 3 ενοτήτων απευθύνεται σε όσους θέλουν να αποδείξουν ότι είναι πιστοποιημένοι χρήστες Η/Υ. Το πακέτο περιλαμβάνει 3 ενότητες. 1.Επεξεργασία Κειμένου (Word), 2.Υπολογιστικά Φύλλα (Excel), 3.Διαδίκτυο (Internet).
Στο πακέτο δεν περιλαμβάνεται το βιβλίο. Μπορείτε να δείτε τον τιμοκατάλογο μας εδώ.