Για εσάς που θέλετε να παρακολουθήσετε όλο το πακέτο των 6 ενοτήτων, σας κάνουμε την καταπληκτική προσφορά, να έχετε το πτυχίο στα χέρια σας με 340€.

Οι ενότητες είναι 6 και περιλαμβάνουν 1. Χρήση Υπολογιστή, 2. Επεξεργασία Κειμένου (Word), 3. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel), 4. Παρουσιάσεις (PowerPoint), 5.Διαδίκτυο (Internet), 6.Βάσεις Δεδομένων (Access).
Το πακέτο δεν περιλαμβάνει το βιβλίο. Εδώ ενημερώνεστε για τις τιμές μας.