Πυθία| Σεμινάρια Ιστοσελίδων - Λογιστών - Security - Γραμματέων - Πληροφορικής

Κοκκινόχωμα Καβάλας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

Poggiardo - Lecce, ITALIA / 6 - 13 Νοεμβρίου 2019

Erasmus +

 

 

Τύπος: Ανταλλαγή νέων (Youth exchange)

Πού; Lecce, περιοχή Poggiardo Ιταλία

Ποιοι; 6 συμμετέχοντες (18 - 25 ετών) + 1 αρχηγός ομάδας ανεξαρτήτου ηλικίας

Πότε; 6 - 13 Νοεμβρίου 2019

 

Τίτλος: "There is more power in unity than in diversity"

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΜΕΣΗ

Περιεχόμενο: Το διεθνές αυτό πρόγραμμα έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με το φαινόμενο της μετανάστευσης καθώς και την δημιουργία καλών πρακτικών με στόχο την κοινωνική ένταξη όλων των νέων μεταναστών.

 

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Χώρες: ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ

Καλύπτονται : 100% διαμονή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 270 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Σας περιμένουμε!!!!

 

Για αιτήσεις συμμετοχής: ERASMUS+

========================================================

 

 

Payerbach-ΒΙΕΝΝΗ, ΑΥΣΤΡΙΑ / 22 - 30 Ιανουαρίου 2019

Erasmus +

 

 

 

 

 

Τύπος:  International Training Course (Erasmus+ KA1)

Πού; Payerbach, Βιέννη ΑΥΣΤΡΙΑ

Ποιοι; 2 συμμετέχοντες 

Πότε; 22 - 30 Ιανουαρίου 2019

 

Τίτλος: “Compassion in Action"

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1η Δεκεμβρίου 2018

Περιεχόμενο:  Το διεθνές αυτό πρόγραμμα έχει σαν στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου ασφαλών, υποστηρικτικών κοινοτήτων όπου με τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων θα αναπτύξουν θετικές συμπεριφορές και στρατηγικές για να μπορούν να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις. 

Όλες οι δραστηριότητες θα γίνουν με μεθόδους της μη τυπικής μάθησης.

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

 

Χώρες: AUSTRIA, BULGARIA, CROATIA, ESTONIA, GREECE, HUNGARY, ITALY, LATVIA, F.Y.R.O.M., MALTA, POLAND, PORTUGAL, TURKEY

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Σας περιμένουμε!!!!

 

Για αιτήσεις συμμετοχής: ERASMUS+

Ommen, ΟΛΛΑΝΔΙΑ / 11 - 17 Ιανουαρίου 2019

Erasmus +

 

 

 

 Τύπος:  International Training Course (Erasmus+ KA1)

Πού; Ommen, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Ποιοι; 2 συμμετέχοντες 

Πότε; 11 - 17 Ιανουαρίου 2019

 

Τίτλος: “Practicing Coatching & Mentoring (PC&M)"

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5η Δεκεμβρίου 2018

Περιεχόμενο:  Το διεθνές αυτό πρόγραμμα έχει σαν στόχο την εκμάθηση καινοτόμων μεθόδων & τεχνικών έτσι ώστε η επικοινωνία με τους νέους να είναι ευκολότερη. Στο τέλος του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να εκπαιδεύετε άλλους με τη βοήθεια συντονισμένων εργαστηρίων, με στόχο την διεύρυνση των δυνατοτήτων τους!!

Όλες οι δραστηριότητες θα γίνουν με μεθόδους της μη τυπικής μάθησης.

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

 

Χώρες: Czech Republic, Latvia, Lithuania, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Spain

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Σας περιμένουμε!!!!

 

Για αιτήσεις συμμετοχής: ERASMUS+

Salento, ITALIA / 12 - 20 Νοεμβρίου 2018

Erasmus +

 

 

 

 

Τύπος:  Ανταλλαγές Νέων (Youth Exchange)

Πού; Salento, ITALIA

Ποιοι; 5 συμμετέχοντες (18-22) + 1 (18+), TOTAL 6

Πότε; 12 - 20 Νοεμβρίου 2018

 

Τίτλος: “Inspire, Encourage, Involve"

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28η Οκτωβρίου 2018

Περιεχόμενο:  Το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων έχει στόχο την συνεργασία των νέων μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών για να βελτιώσουν το μέλλον του πλανήτη μας. Μέσω των δραστηριοτήτων που θα διενεργηθούν οι νέοι που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς θα μάθουν να καταλαβαίνουν την διαφορετικότητα των άλλων λαών αλλά και να δέχονται την πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα αυτών. 

Όλες οι δραστηριότητες θα γίνουν με μεθόδους της μη τυπικής μάθησης.

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

 

Χώρες: Greece, Romania, Lithuania, Armenia, Ukraine, Georgia.

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Σας περιμένουμε!!!!

 

Για αιτήσεις συμμετοχής: ERASMUS+