Πυθία| Σεμινάρια Ιστοσελίδων - Λογιστών - Security - Γραμματέων - Πληροφορικής

Κοκκινόχωμα Καβάλας

Το σεμινάριο marketing στοχεύει στον εφοδιασμό και την εξοικείωση των σπουδαστών με την έννοια και την πρακτική εφαρμογή του Marketing στη σύγχρονη αγορά. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το Marketing κατέχει πρωτεύοντα ρόλο σε κάθε είδους σύγχρονη επιχείρηση, διδάσκονται όλες οι τεχνικές του «αποτελεσματικού» Marketing, έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν μετά τη φοίτησή τους:
Α. Να εργαστούν ως υπάλληλοι στο τμήμα Marketing διαφόρων επιχειρήσεων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών κ.α.). Β. Να εργαστούν ως εξωτερικοί συνεργάτες σε επιχειρήσεις κάθε είδους.