Πυθία| Σεμινάρια Ιστοσελίδων - Λογιστών - Security - Γραμματέων - Πληροφορικής

Κοκκινόχωμα Καβάλας

Γραμματέων Διοίκησης-Εμπορική Διαχείριση/Οργάνωση Γραφείου/Διαχείριση Ιστοσελίδας& e-Shop

 

Γραμματέων Διοίκησης-Εμπορική Διαχείριση/Οργάνωση Γραφείου/Διαχείριση Ιστοσελίδας& e-Shop

Μετά το τέλος του σεμινάριο γραμματέων οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:
Α. Να εργαστούν ως υπάλληλοι γραφείου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ.
Β. Να εργαστούν ως υπάλληλοι λογιστηρίων, εκτελώντας διάφορες επιμέρους εργασίες, π.χ. τιμολόγηση.
Γ. Να διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) και την ιστοσελίδα οποιασδήποτε επιχείρησης.

Υπάλληλος Υποδοχής & Κρατήσεων

Υπάλληλος Υποδοχής & Κρατήσεων

 

Το συγκεκριμένο τμήμα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών για εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού που αφορά στις τουριστικές επιχειρήσεις, και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα Υποδοχής-Κρατήσεων. Το ολοένα και αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα στη χώρα μας έχει δημιουργήσει την ανάγκη στελέχωσης των τουριστικών επιχειρήσεων με άτομα άρτια καταρτισμένα, ικανά να διαχειριστούν στην πράξη το εκάστοτε πελατολόγιο και να αναλάβουν όλα τα απαραίτητα καθήκοντα. Απευθύνεται: α) σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα του Τουρισμού. β) σε κάθε ενδιαφερόμενο (π.χ. ελεύθερο επαγγελματία – ιδιοκτήτη τουριστικής μονάδας, υπάλληλο τουριστικής επιχείρησης κ.α.) που επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του σχετικά με την αποτελεσματική Λειτουργία μιας Τουριστικής Μονάδας.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

Α. Να εργαστούν στη Reception ξενοδοχειακών μονάδων ή άλλων τουριστικών καταλυμάτων.

B. Να χειρίζονται με ευχέρεια τα διάφορα λογισμικά που χρησιμοποιούνται σε αυτήν.