Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

Τι Περιλαμβάνει η Δράση


Η δράση «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» απευθύνεται σε 10.000 άνεργους δικαιούχους, που επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας. H δράση περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)

 • Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης σε ειδικότητες κλάδων αιχμής (200 ώρες)

 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

 • Πρακτική άσκηση ανέργων σε επιχειρήσεις, on the job training (380 ώρες)


Ποιους Αφορά το Πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν 10.000 άνεργοι που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτική δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • Είναι ηλικίας 30-49 ετών

 

Επιλογή & Ένταξη στο Πρόγραμμα

Η επιλογή των ανέργων και η ένταξή τους στη δράση (εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων) θα γίνει με μοριοδότηση.

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

 • Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019)

 • Επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

 

Αντικείμενα Κατάρτισης

Προβλέπεται ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση σε ειδικότητες των παρακάτω κλάδων:

 • Βιομηχανία, μεταποίηση και κατασκευές

 • Κοινωνική φροντίδα

 • Τουρισμός και επισιτισμός


Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα είναι €2.520 και περιλαμβάνει:

 • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης €1.000, διάρκειας 200 ωρών

 • Επίδομα πρακτικής άσκησης €1.520, διάρκειας 380 ωρών

 

Φόρμα Ενδιαφέροντος

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Εγγραφές: Άμεσα!

 ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!

===============================================================