Αναγγελία voucher ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ. Οι αιτήσεις συνεχίζονται κανονικά μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.