Το 2018 έχει καθιερωθεί ως το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπου καθ' όλη τη διάρκεια του, θα γιορτάζουμε την πολυμορφία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε όλη την Ευρώπη - σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 
Στο πλαίσιο αυτού του έτους, η Πυθία δίνει την δυνατότητα σε νέους & νέες από όλη την Ελλάδα να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα Erasmus+ με όνομα "Diversifi3D", που έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν καλύτερα την πολιτιστική τους κληρονομιά και να συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διατήρησή της.
 
Για το λόγο αυτό, η Πυθία θα χρειαστεί εθελοντές ηλικίας 15 - 22 ετών, από όλα τα μέρη της Ελλάδας και ειδικότερα από την Καβάλα όπου θα υλοποιηθεί και το πρόγραμμα. Όσες & όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, παρακαλώ να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής. Όσοι αποστείλουν την αίτηση θα περάσουν από συνέντευξη και οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με email στο email που θα μας δηλώσουν.
 
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τις 22 - 30 Αυγούστου στην Καβάλα, όπου οι νέοι που θα επιλεχθούν θα συμμετέχουν μαζί με νέες & νέους από την Γεωργία, Ισπανία, Λιθουανία, Ρουμανία & Ελλάδα. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ!!
 
Αίτηση συμμετοχής: Erasmus+