Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

Αγαπητά μέλη:


Η Διοικούσα Επιτροπή της "ΠΥΘΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ", καλεί τα μέλη της στην “Ετήσια Γενική Συνέλευση” με θέματα:


1. Έγκριση Απολογισμού των δραστηριοτήτων για το έτος 2017
2. Έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2017
3. Έγκριση της διανομής κερδών ή κάλυψης ζημιών για το έτος 2017
4. Έγκριση του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2018

Η συνέλευση θα γίνει στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγγαίου Καβάλας, ημέρα Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 19:00, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ, στην οδό Θερμοπυλών 7, στο Δήμο Παγγαίου Καβάλας, από τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας "ΠΥΘΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ", για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα παραπάνω θέματα.

Η Διοικούσα Επιτροπή
Βασιλειάδης Ιωάννης ………………………………………
Καλλιστρίδης Αθανάσιος ………………………………………
Καλλιστρίδου Ιωάννα ………………………………………

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών γενικής συνέλευσης των μελών της Κοιν.Σ.Επ. «ΠΥΘΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ».

Ελευθερούπολη Καβάλας