Πυθία| Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - Pythia Social Cooperative Enterprise

                                                                                Θερμοπυλών 7, Ελευθερούπολη - Thermopylwn 7, Municipality of Paggaio

Εκπαίδευση

Security - Λογιστική - Γραφιστική - Ιστοσελίδες - Marketing - Γραμματέων - Τουρισμού

Ολιγομελή Τμήματα - Στήριξη Σπουδαστών - Ειδικές Τιμές

Τα σεμινάρια Security - Λογιστών - Γραφιστικής - Ιστοσελίδων - Marketing - Γραμματέων - Τουρισμού απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον χώρο. Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

 

Το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων συμπεριλαμβάνεται πλέον ως μια σημαντική επιμόρφωση, για όσους θέλουν να ακολουθήσουν τον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το Σεμινάριο Επιμόρφωσης, απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα της εκπαίδευσης. Σας δίνει επίσης την δυνατότητα να προετοιμαστείτε κατάλληλα για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Σαν σεμινάριο επιμόρφωσης δίνει 0,5 μόριο / 25 ώρες.

Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:

α)  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης

β) Σε Στελέχη της Διοίκησης

γ)Σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και

Δ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία. 

 

 Το σεμινάριο περιλαμβάνει, επίσης, ειδικό εργαστήριο αυτοβελτίωσης των υποψηφίων μέσα από την υποχρεωτική εκτέλεση εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας και τη συμμετοχή κάθε εκπαιδευομένου σε συνέντευξη σύμφωνα με τα πρότυπα εξέτασης του ΕΟΠΠΕΠ

 

 Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων.

 

Διάρκεια: Διάρκεια 100 ώρες, από τις οποίες 30 ώρες διά ζώσης διδασκαλία - 70 ώρες εξ αποστάσεως.

Κόστος: Το κόστος του σεμιναρίου είναι 150€. Δυνατότητα να δοθεί το ποσό σε 2 δόσεις. 

Έναρξη: Άμεσα

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Πατήστε εδώ

Στατιστικά

Σύνολο Διδακτέας Ύλης/Σεμινάριο
π.χ.: Ιστοσελίδες: HTML5, CSS3, Joomla, eShop κ.τ.λ....

Λογιστικά Ιστοσελίδες Γραφιστική Γραμματέων Security

Η ομάδα μας